Alternatieven onder de loep

Het doel van het geïntegreerd onderzoek is om tot één inrichtingsalternatief te komen. Dat inrichtingsalternatief bestaat uit zes bouwstenen: (1) de positie van de sluis, (2) de positie van de deurkamers, (3) de positie van de tunnel, (4) het doorgaand verkeer, (5) de westelijke ontsluiting en (6) de oostelijke ontsluiting. Voor elk van deze bouwstenen zijn er verschillende opties. De beste combinatie van alle opties wordt het uiteindelijke inrichtingsalternatief. In de infokrant van december vorig jaar vond je een overzicht van alle opties voor elk van de zes bouwstenen. Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat we die opties verder kunnen uitwerken en dat we enkele nieuwe opties moeten onderzoeken. Op de kaarten zie je hoe alle opties eruitzien die vandaag nog mogelijk zijn. 

Alternatieven voor de sluis

Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting van de sluis en wat er precies verschilt bij elk alternatief. Klik hier om alle kaarten in hoge resolutie te bekijken: pdf bestandAlternatieven voor sluis 1 (1.81 MB) en pdf bestandAlternatieven voor sluis deel 2 (2 MB).

Alternatieven sluis 1 Alternatieven sluis 2
Alternatieven voor de westelijke ontsluiting

Op de volgende kaarten zie je hoe we het havenverkeer kunnen aansluiten op de nieuwe Nx. Voor de ontsluiting van het verkeer aan de westkant van de sluis zijn er zeven alternatieven. Klik hier om alle kaarten in hoge resolutie te bekijken: pdf bestandAlternatieven voor westelijke ontsluiting (602 kB).

Alternatieven voor de oostelijke ontsluiting

Op deze kaarten zie je hoe we het verkeer kunnen aansluiten aan de oostkant van de sluis. Klik hier om alle kaarten in hoge resolutie te bekijken: pdf bestandAlternatieven voor oostelijke ontsluiting (539 kB)