Projectteam in dialoog met bewoners Stationswijk

  • 30 maart 2022

Op vrijdag 25 maart brachten secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken Filip Boelaert en burgemeester van Brugge Dirk De fauw een bezoek aan de Stationswijk in Zeebrugge om er met een kleine groep inwoners in gesprek te gaan over de bezorgdheden van de buurt, waaronder ook de onteigeningen. Het gesprek was een vervolg op de infomomenten van februari, waar een groot aantal inwoners, bedrijfsleiders en handelaars naartoe kwamen. 

Wandeling door de wijk  

Het gesprek vond plaats nadat enkele bewoners na de infomomenten hun bezorgdheden hadden geuit bij minister Peeters. Zij werden uitgenodigd om van gedachten te wisselen. Het bezoek begon met een wandeling door de wijk waar het projectteam de plannen nog eens toelichtte. De aanwezige bewoners konden hun bezorgdheden over de toekomst van de wijk en het project uiten en vragen stellen. “Tijdens de wandeling hebben de bewoners ons ter plaatse en dus heel visueel getoond waarover hun grootste bezorgdheden gaan. Het was een constructief en open gesprek. We hebben beloofd een en ander te bekijken en komen hier tegen de zomer op terug,” vertelt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement MOW.  

Komende zomer nodigt het projectteam alle geïnteresseerden opnieuw uit voor een infomoment over de keuze van het inrichtingsalternatief.