Nieuws

Vergrootglas
  • 7 maart 2022

Nieuwe vacatures bij Departement MOW

Om het huidige projectteam van de Nieuwe Sluis Zeebrugge te versterken worden extra arbeidskrachten aangeworven. Momenteel staan er nog enkele vacatures open.
Infomomenten
  • 3 februari 2022

Kom naar de infomomenten op 24 en 25 februari

Eind februari staan er infomomenten op de agenda over de voortgang van het project Nieuwe Sluis Zeebrugge. We geven dan een uitgebreide inkijk in het ontwerpend onderzoek met toekomstbeelden van de alternatieven en mogelijke leefbaarheidsmaatregelen. Inschrijven kan via de link onderaan.
  • 15 oktober 2021

Vertraging uitwerkingsfase Nieuwe Sluis Zeebrugge

De initiële planning voorzag een definitief projectbesluit eind 2023. Omwille van de nood aan grondig onderzoek op het vlak van leefbaarheid, milieu en klimaat voor alle mogelijke inrichtingsalternatieven van zowel de sluis als de Nx, loopt het studietraject vertraging op. De Vlaamse overheid beklemtoont dat de realisatie van de Nieuwe Sluis Zeebrugge op deze locatie een topprioriteit blijft.
Infomomenten februari
  • 1 maart 2022

Meer dan 200 bezoekers op de infomomenten

Vorige week organiseerden we infomomenten over de voortgang van het project. We mochten meer dan 200 geïnteresseerden ontvangen om een uitgebreide inkijk in de eerste resultaten van het ontwerpend onderzoek te tonen. De inhoud van de infomomenten is vanaf nu ook beschikbaar op de website.
Kaart debietsmetingen
  • 21 december 2021

Meettoestellen op Lisseweegse Vaart vanaf 23 december

Op donderdag 23 december worden op de Lisseweegse Vaart meettoestellen geïnstalleerd waarmee het waterpeil en het debiet (de hoeveelheid water per seconde) gemeten kunnen worden. De metingen zelf gebeuren in de eerste drie maanden van 2022.
Ovonde stevin
  • 13 september 2021

Reacties uit inspraakperiode tussennota nieuw alternatief 'ovonde' beschikbaar

Eind mei publiceerden we een tussennota over het nieuwe alternatief ‘ovonde met nieuwe weg langs Stevin-site’. Dit omdat de eerste onderzoeksresultaten duidelijk maakten dat er voor het alternatief ‘ovonde’ een optimalisatie mogelijk was. Het nieuwe alternatief werd toegevoegd aan de te onderzoeken alternatieven. De keuze van het inrichtingsalternatief gebeurt zodra de onderzoeken afgerond zijn. Iedereen kon de tussennota inkijken en een reactie achterlaten. We hebben al de reacties verzameld en voorzien van een antwoord in een overwegingsdocument. De reacties die worden meegenomen, zijn aangevuld in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Beide documenten kan je vanaf nu raadplegen.
Visart
  • 3 februari 2022

Vlaamse overheid zet Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers

Naar aanleiding van de eerder aangekondigde vertraging voert de Vlaamse overheid maatregelen in om het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers te krijgen. Er werd een taskforce opgericht, de planning werd in samenspraak met alle betrokkenen herbekeken en er worden 12 extra profielen aangetrokken om de projectwerking te verstevigen. Eind februari komen er infomomenten voor de omwonenden.
Gebiedscoördinator Karel Masureel
  • 21 december 2021

1 miljoen euro voor opwaardering Zeebrugge

De Vlaamse overheid, Stad Brugge en de Haven van Zeebrugge maken samen 968 000 euro vrij voor Zeebrugge. Via een wijkverbeteringscontract willen ze met concrete acties Zeebruggenaren beter ondersteunen, en hun leefomgeving verbeteren.
  • 13 september 2021

Participatiemoment september verschuift naar latere datum

Om te komen tot het inrichtingsalternatief gaat het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge regelmatig in gesprek met de bewoners en bedrijven uit de buurt over de plannen die op tafel liggen. De feedback van de buurt is namelijk een belangrijk onderdeel in het leefbaarheidstraject.