Tussennota: aangepaste versie alternatief 'ovonde'

In deze tussennota lees je alles over het aangepaste alternatief 'ovonde' voor de westelijke ontsluiting van het verkeer. Van 1 juni tot en met 21 juni kan iedereen deze nota inlezen en zijn of haar opmerkingen op de nota bezorgen aan het projectteam. 

pdf bestand20210601_CP NSZ_Tussennota.pdf (4.77 MB)