Procesnota 'Verbeteren van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge'

De procesnota omschrijft de krijtlijnen van de aanpak van het project. Dus hoe het project tijdens het gehele verloop van het proces zal worden uitgewerkt. De nota is louter informatief voor burgers en betrokken actoren. De procesnota wordt tijdens de loop van het proces steeds geactualiseerd. Zo blijft iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken van het project.

Deze vijfde actualisatie van de procesnota is er gekomen bij de voortgang van het geïntegreerd onderzoek van de uitwerkingsfase.

pdf bestandProcesnota.pdf (685 kB)