Over

Wat houdt het project in? 

Met het Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:​

  • De bouw van een nieuwe sluis, die zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. Hierdoor worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid langdurig verankerd in de regio.​

  • De aanleg van de nieuwe weg ‘Nx’, die het doorgaand en havenverkeer scheidt van het plaatselijk verkeer. Door deze verbeterde mobiliteit neemt de huidige verkeersdrukte in en rond de kern van Zeebrugge af.​

  • Een verbetering van de bestaande infrastructuur en voorzieningen in het projectgebied, om zo de leefbaarheid te garanderen. Waardoor het hier na realisatie aangenaam wonen en werken is. ​

Het project zorgt niet enkel voor economische zekerheid, maar maakt ook een einde aan de onzekerheid over de toekomst bij de omgeving. We realiseren ons dat het project een grote impact zal hebben, zowel tijdens als na de werken. Net daarom willen we een goede buur zijn voor de inwoners van het projectgebied, en een bondgenoot voor de overige nabijgelegen projecten. We zetten hierbij steeds in op samenwerking, dialoog en actuele informatie.​

Als een van de grote complexe projecten in Vlaanderen willen we uitgroeien tot een voorbeeldproject.

De nieuwe zeesluis

Om de verdere groei van de haven en de werkgelegenheid in de regio op lange termijn te verzekeren, is er nood aan een tweede toegang tot de achterhaven. Momenteel is de Pierre Vandammesluis de enige toegang, maar deze sluis is sterk verouderd. Als er problemen opduiken of als er onderhoudswerken nodig zijn, is de achterhaven lange tijd volledig afgesloten. Een tweede sluis verbetert en garandeert de toegankelijkheid en maakt de haven klaar voor de scheepvaart van de toekomst. 

Visartsite als locatie

De nieuwe sluis komt te liggen op de huidige locatie van de Visartsluis. De Visartsluis is de oudste sluis van de haven van Zeebrugge, die werd gebouwd in 1896. De nieuwe sluis krijgt een zuidelijke liggeng met gespiegelde deurkamers.

Visartsluis
Een beeld van de huidige Visartsluis, de locatie van de nieuwe zeesluis.
Een nieuwe verbindingsweg

Het project omvat ook de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Nx tussen de Expresweg (N31) en de Alfred Ronsestraat (N350). Deze Nx scheidt het doorgaand verkeer en havenverkeer van het lokaal verkeer. Dat is niet alleen belangrijk voor een vlot verloop van het zwaar verkeer, maar ook noodzakelijk voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonwijken. Zo krijgen fietsers en voetgangers meer plaats.

Tunnel onder de zeesluis

Met het vastleggen van het inrichtingsalternatief en de Visartsite als locatie voor de nieuwe sluis, werd ook de locatie van de Nx bepaald. De Nx wordt aangelegd in een tunnel en deze tunnel komt onder de brugkelder. 

Nieuwe Zeesluis_tunnel Nx_
Kansen voor leefbaarheid in Zeebrugge

Het project biedt kansen voor de leefbaarheid en levenskwaliteit in Zeebrugge. Met het inrichtingsalternatief werd duidelijk welke leefbaarheidsmaatregelen we kunnen voorzien. In de uitwerkingsfase van dit project onderzoeken we verder welke concrete ingrepen er kunnen gebeuren voor de omgeving.