Aangepaste versie van alternatief 'ovonde' ter inzage

  • 31 mei 2021

Het projectteam onderzoekt vandaag verschillende alternatieven om tot een finaal inrichtingsalternatief voor het project te komen. De alternatieven die nu op tafel liggen, kan je raadplegen in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten tonen aan dat we het alternatief 'ovonde' kunnen verbeteren om de verkeersdoorstroming te bevorderen. We stelden een tussennota op waarin we de aanpassing van dit alternatief in detail toelichten. Iedereen kan de nota vanaf 1 juni inkijken.  

NIEUWE VERBINDINGSWEG LANGS SITE STEVIN

De 'ovonde' (ovale rotonde) is een van de alternatieven voor de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis. In het aangepaste alternatief wordt bij de ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin. Zo kan het doorgaand verkeer de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken. De transportzone aan Evendijk-West is door die aanpassing ook beter bereikbaar. Bekijk op de kaart hoe de aanpassing eruit ziet. pdf bestandAlternatief tussennota (9.27 MB)

Alternatief tussennota

Meer informatie over de aanpassing lees je vanaf 1 juni in de tussennota. Die ligt vanaf dan tot en met 21 juni ter inzage voor alle geïnteresseerden. Wie opmerkingen heeft op wat er in de tussennota staat, kan die doorgeven aan het projectteam.   

HOE REAGEREN OP DE TUSSENNOTA?  

De nota inkijken kan zowel online als offline op de volgende manieren: 

Jouw opmerkingen op het document kan je bezorgen aan het projectteam via:  

  • e-mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be;   
  • de inspraakdoos bij de gemeenteafdeling Zeebrugge;
  • post naar het adres: 
    Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Maritieme Toegang 
    Thonetlaan 102 bus 2  
    2050 Antwerpen

ADVIES EN OPMERKINGEN WORDEN VERWERKT IN GEACTUALISEERDE PROJECTONDERZOEKSNOTA  

We bezorgen de tussennota ook aan adviesverlenende instanties, zoals de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ. Alle opmerkingen en adviezen verzamelen we in een overwegingsdocument. De input die we verder meenemen, voegen we toe aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De definitieve documenten publiceren we daarna hier.

INFOKRANT EN PROJECTZUILEN IN JUNI

Er is nog geen keuze gemaakt over hoe het inrichtingsalternatief eruit zal zien. Daarover komt dit najaar meer duidelijkheid. Wil je meer info over waar het project vandaag staat en over de status van de andere alternatieven? In juni versturen we opnieuw een infokrant en plaatsen we projectzuilen in Zeebrugge. Houd deze website in de gaten voor alle praktische informatie daarover.