Verslag van participatie in februari beschikbaar

  • 31 mei 2021

We hebben alle feedback van de deelnemers van de participatiemomenten in februari gebundeld in een digitaal verslag. In dat verslag lees je zowel de reacties uit de digitale werksessies, als uit de papieren invulpakketten en de een-op-eengesprekken. In overleg met de betrokken instanties, zoals stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer, bepaalden we ook welke reacties we al dan niet binnen dit project meenemen. Sommige andere reacties kunnen worden meegenomen door een van de partners. We voorzien bovendien alle inspraakreacties van een antwoord in een overzichtelijke tabel.

In de participatiesessies zijn we vertrokken vanuit de verschillende zones in het projectgebied, zoals de zone ‘sluis en jachthaven’ of de zone ‘Kustlaan’. Per zone bekeken we de kansen, knelpunten en mogelijke leefbaarheidsmaatregelen. Die zaken werden voorbereid aan de hand van de resultaten van de enquête, de eerste stap in het participatietraject.  

In het verslag van de werksessies vind je alle feedback van de deelnemers. Je leest er ook welke ideeën verder worden meegenomen in het project. De ideeën die het projectteam niet meeneemt vallen niet binnen de doelstellingen van dit project, maar sommige daarvan passen wel binnen projecten van onze partners (zoals stad Brugge). In het verslag worden de inspraakreacties gebundeld per onderwerp en telkens voorzien van een antwoord. Lees hier het verslag. 


Participatiemoment na de zomer   

De participatie in februari was zeker niet de laatste stap in het participatietraject voor het leefbaarheidsplan. In september organiseren we een extra participatiemoment om samen in gesprek te gaan over concrete milderende maatregelen voor de redelijke alternatieven. De alternatieven uit de geactualiseerde projectonderzoeksnota zijn tegen dan namelijk verder verfijnd op basis van de inspraak- en participatiemomenten en het verdere onderzoek. We hopen alvast dat we elkaar dan fysiek kunnen ontmoeten en echt met elkaar rond de tafel kunnen gaan zitten. De praktische informatie voor het participatiemoment maken we binnenkort bekend op deze website en via de nieuwsbrief.

Wil jij graag op de hoogte blijven en deelnemen aan de participatietafels in september? Dan kan je je alvast aanmelden door een mail te sturen naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be. Wie heeft deelgenomen aan de vorige sessies ontvangt sowieso een herinnering wanneer de momenten eraan komen.