Waar staan we nu?

De aanpak van complexe projecten bestaat uit vier fases. Het project bevindt zich vandaag in de derde en voorlaatste fase: de uitwerkingsfase. 

Na uitgebreid onderzoek en meerdere info- en participatiemomenten, is het inrichtingsalternatief bekend. Uit meer dan twintig alternatieven hebben we de puzzel gelegd van hoe we de nieuwe sluis en de verbindingsweg Nx zullen inpassen in de omgeving en welke leefbaarheidsmaatregelen we kunnen nemen. 

infozuilen