Waar staan we nu?

Alle onderzoeken op een rij

Het studieteam werkt vandaag aan zes grote onderzoeken. Op basis van die onderzoeken kunnen we een onderbouwde keuze maken voor het inrichtingsalternatief. Dat alternatief bepaalt hoe de sluis en de Nx worden gebouwd. We onderzoeken de impact van elk alternatief op vlak van mobiliteit, bouwtechniek, nautiek, leefbaarheid, milieu en maatschappelijke kosten en baten.

infozuilen

De aanpak van complexe projecten bestaat uit vier fases. Het project bevindt zich vandaag in de derde en voorlaatste fase: de uitwerkingsfase. 

De projectonderzoeksnota was de eerste stap in de uitwerkingsfase. Na een inspraakperiode werd dit document verfijnd tot een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die nota beschrijft het project en alle onderzoeken en alternatieven die definitief worden onderzocht.