Procesaanpak

De aanpak voor complexe projecten

De nieuwe sluis wordt gerealiseerd als een complex project. Dat is een nieuwe aanpak van de Vlaamse overheid om infrastructuurprojecten efficiënt, kwalitatief en snel te realiseren, met een maximaal draagvlak. In deze aanpak ligt de nadruk op transparantie, participatie, communicatie en een geïntegreerde samenwerking met alle betrokkenen.  

Aanpak in vier fases

Een complex project verloopt in vier fases. Momenteel bevinden we ons in de uitwerkingsfase. In de vorige fase werd het project vooral op een strategisch, overkoepelend niveau en in functie van de zeer brede omgeving onderzocht. Vanaf nu focussen we ons op de concrete uitwerking van het project op de voorkeurslocatie, de Visartsite.

Tijdlijn complex project