Addendum geactualiseerde projectonderzoeksnota

In juni 2021 lag de tussennota over het alternatief 'ovonde met nieuwe weg langs Stevin-site' ter inzage. Op basis van de reacties zijn er aanpassingen gebeurd aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. In dit document vind je een overzicht van die aanpassingen. 

pdf bestand20210720_CP_NSZ_addendum PON_tussennota Stevin.pdf (6.92 MB)