Project

Met het Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:​

  • De bouw van een nieuwe sluis, die zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. Hierdoor worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid langdurig verankerd in de regio.​

  • De aanleg van de nieuwe weg ‘Nx’, die het doorgaand en havenverkeer scheidt van het plaatselijk verkeer. Door deze verbeterde mobiliteit neemt de huidige verkeersdrukte in en rond de kern van Zeebrugge af.​

  • Een verbetering van de bestaande infrastructuur en voorzieningen in het projectgebied, om zo de leefbaarheid te garanderen. Waardoor het hier na realisatie aangenaam wonen en werken is. ​

Het project zorgt niet enkel voor economische zekerheid, maar maakt ook een einde aan de onzekerheid over de toekomst bij de omgeving. We realiseren ons dat het project een grote impact zal hebben, zowel tijdens als na de werken. Net daarom willen we een goede buur zijn voor de inwoners van het projectgebied, en een bondgenoot voor de overige nabijgelegen projecten. We zetten hierbij steeds in op samenwerking, dialoog en actuele informatie.​

Nieuwe zeesluis foto

De nieuwe zeesluis wordt gerealiseerd door de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. 

De nieuwe sluis is noodzakelijk voor de haven en is tegelijk een hefboom voor het revitaliseren en verbinden van Zeebrugge. Met de nieuwe zeesluis investeren we in een wereldhaven in een gezond en leefbaar Zeebrugge. 

Procesaanpak complexe projecten

De nieuwe sluis wordt gerealiseerd als een complex project. Dat is een nieuwe aanpak van de Vlaamse overheid om infrastructuurprojecten efficiënt, kwalitatief en snel te realiseren, met een maximaal draagvlak.