Boringen in kader van technisch onderzoek

  • 8 september 2022

Sinds de bekendmaking van het inrichtingsalternatief werkt het studieteam volop verder aan het technisch onderzoek ter voorbereiding van de bouwwerken. Een van de onderdelen van dit onderzoek zijn de grondboringen. Die worden vanaf 12 september uitgevoerd op verschillende locaties in Zeebrugge. De boringen duren ongeveer drie maanden.   

In juni maakten we het inrichtingsalternatief bekend. Op basis daarvan voert het studieteam gedetailleerd onderzoek uit om de werken aan de sluis en de Nx voor te bereiden. Daarom zullen er de komende weken personen aan het werk zijn in Zeebrugge. Zij voeren boringen uit in het kader van het bodemonderzoek en het geotechnisch onderzoek.   

Boringen vanaf 12 september     

Op verschillende plaatsen in de gemeente kan je sinds enkele dagen markeringen tegenkomen op de grond of op paaltjes (zie foto). Die markeringen duiden de locaties aan waar het team moet starten met de boringen. Via de boringen worden stalen genomen van de ondergrond. Zo kan de samenstelling van de grond onderzocht worden om de kwaliteit van de grond te bepalen in functie van het latere hergebruik en afzet. Op sommige boorlocaties plaatst het studieteam nadien een peilbuis om de hoogte van het grondwater te monitoren. De boringen zullen ongeveer drie maanden duren en zullen weinig hinder veroorzaken.  

Vragen?   

Bij vragen over de boringen kan je het projectteam bereiken via het nummer 0800 20 229 of via nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be.