Geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota (AON)

Na de consultatieronde in oktober 2016 hebben we heel wat reacties en adviezen op de alternatievenonderzoeksnota (AON) ontvangen. Hoe wij met deze reacties en adviezen zijn omgegaan, is vanaf vandaag te lezen in het overwegingsdocument en de geactualiseerde AON. In deze geactualiseerde AON wordt beschreven met welke alternatieven we uiteindelijk aan de slag gaan en hoe het onderzoek zal verlopen. Verder werd ook de procesnota geactualiseerd.

Documenten:

- pdf bestand170327_Alternatievenonderzoeksnota.pdf (5.33 MB)

- pdf bestand170327_kaartenbundel AON samengevoegd.pdf (13.66 MB)

- pdf bestandAON_overwegingsdocument + bijlage_170328.pdf (307 kB)

- pdf bestanddienst MER_richtlijnen.pdf (4.45 MB)

- pdf bestandProcesnota_1ste actualisatie_170328.pdf (545 kB)